s.

destroying worm, evil beast;

adj. fig.

mischievous, full of pranks, shrewd, artful, cunning.

adj. s.

κακόν θηρίον mala bestia. Չար գազան. վատթար ճճի. եւ նմանօղն նմին.

Կրետացիք հանապազուստք, չարաճճիք. (Տիտ. ՟Ա. 12։)

Եւ՛ս չար քան զայնպիսի չարաճճիս. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 3։)

Իբրեւ զչարաճճիս եւ զկատաղի գազանս. (Վրդն. ծն.։)

Զեղբօրն չարաճճոյ զխորհուրդ ընդէ՞ր ոչ գիտաց. (Եզնիկ.։)

Չարաճըճիք ոչ կարացին համբերել. (Հ. հոկտ. ՟Թ.։)