s.

a bad or wicked mother;
unhappy mother.

s.

Մայր չար. ծնօղ չարեաց. եւ Նման չար մօր. կամ չարութեամբ մայր եղեալ.

Անօրէնութեամբ յղին, չարամայր ստնտուն. (Արծր. ՟Դ. 12։)

Այսպէս չարամայրքն՝ քորք քերցն, դստերք երկուցն ցանկութեանց (ընչից եւ մարմնոյ) աւելի ժանտագոյն զտեսակսն ունին. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարամայր չարամարք
accusatif չարամայր չարամարս
génitif չարամաւր չարամարց
locatif չարամաւր չարամարս
datif չարամաւր չարամարց
ablatif չարամաւրէ չարամարց
instrumental չարամարբ չարամարբք