adj.

ill-made, deformed, disfigured, very ugly.

adj.

Չար ըստ կազմութեան մարմնոյ. չարապատկեր. տգեղ.

Տեսանէր մայրն՝ թէ հանդերձեալ է բազում պարսաւ հասուցանել նմա ծնեալ մանուկն՝ չարաստեղծ գոլով. (Նոննոս.։)