s.

hatred of vice or depravity, benignity, goodness, virtue.

s.

μισοπονηρία pravitatis odium. Չարատեացն գոլ. ատելութիւն ընդդէմ չարի. խորշումն ի չարութենէ եւ յանիրաւութենէ.

Հետեւի արդարութեան ... չարատեցութիւն. (Արիստ. առաք.։)

Ցո՛յց զչարատեցութիւնն, դարձի՛ր ի մեղացն. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարատեցութիւն չարատեցութիւնք
accusatif չարատեցութիւն չարատեցութիւնս
génitif չարատեցութեան չարատեցութեանց
locatif չարատեցութեան չարատեցութիւնս
datif չարատեցութեան չարատեցութեանց
ablatif չարատեցութենէ չարատեցութեանց
instrumental չարատեցութեամբ չարատեցութեամբք