adv.

proportionably, symmetrically, regularly.

adv.

Չափաբեր գոլով. պահելով զչափ բանից եւ բառից.

Յարահետեւօղք իմաստասիրացն, եւ վերահայեցօղք չափաբերապէս մակագրութեանց. (Խոր. ՟Գ. 62։)

Եւ Չափաբար. չափով.

Զառ ի ծերունեացն անցեալ բան՝ ի պարզագունիցն չափաբերապէս հանդիպեցայց. (Յհ. կթ.) (այն է բան Պորփիւրի. տե՛ս ի բառն Չափաւորապէս)։