adj.

moderate in one's speech, speaking guardedly.

adj.

μετριολόγος moderatus in verbus. Չափով խօսօղ. չափաւոր ի բանս.

Զմարդ՝ աստուծոյ գիտութիւն՝ չափախօս առնէ. (Եւագր. ՟Թ։)