adj.

measured;
metrical, rhythmical.

adj.

μετρικός moderatus. Չափեալ. չափմամբ յօրինեալ. տաղաչափական.

Որ ի քերթողացն չափոյ ինչ բան, կամ շարագրական». այսինքն ոտանաւոր, կամ արձակ. (Երզն. քեր.։)