adj. s.

grown up, adult, pubescent, marriageable.

adj.

որ եւ Չափ հասակաւ. Ի չափ հասեալ. չափահաս.

Այս կարգաւորութիւն (մկրտութեան) չափահասակացն է. (Մաշտ.) (հին ձ. չափհասակացն)։

Այր չափահասակ». (Վրք. ոսկ. տպ.)

Այր չափ հասակաւ»։ Գտանի եւ Ի գիրս առաքին.

Թէ ծնանի չափահասակ»։