adj.

dry, arid, waste.

adj.

Չոր եւ ցամաքուտ.

Արարեալ էր իւր արգելանոց յայնմ չորային լերին։ Բնակէր ի չորային լերինն՝ որ կոչէր Ոքսիա. (Հ. դեկտ. ՟Ե.։)

Երկիր խոնաւուտ, երկիր չորային. (Անան. զղջ.։)

Ի գիճային տեղւոյ ի ցամաքային կամ ի չորային. (Վստկ.։ 1)