adj.

of four cubits.

adj.

τετράπηχος, πηχῶν δqui quatuor cubitorum est, quatuor cubitorum. Որ է ի չափ չորից կանգնոց. չորս կանգուն.

Սեսովստրիս ամս ՟Խ՟Ը. զորմէ ասեն լինել (հասակաւ) չորեքկանգնեան. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Սահմանեաց բնութիւն զկատարումն հասակի՝ զչափ ունել զչորեքկանգնեան. (Սահմ. ՟Ժ՟Ը։)