ՉՈՐԵՔԿԵՐՊ կամ ՉՈՐԵՔԿԵՐՊԻՔ ՉՈՐԵՔԿԵՐՊԵԱՆ. cf. ՔԱՌԱԿԵՐՊ եւ ՉՈՐԵՔԴԻՄԻ. τετράμορφος quadriformis.

Որ ի հրեղէն կառսն չորեքկերպիցն վերայ հանգչի. (Զքր. կթ.։)

Չորեքկերպիցըն նըմանի՝ յերկրի աթոռք երկնաւորի։ Չորեքկերպեան կենդանեացն զխորհուրդ քարոզեաց ամլորդին։ Չորեքկերպեան կենդանիք վայելուչ աղաղակեն. (Շար.։)

Չորեքկերպեան ձեւով կենդանի պատկեր. (Պիսիդ.։)

Սա (ղուկաս) ի չորեքկերպեան կառսն օրինակեցաւ եզամբն. (Հ. կիլիկ.։)

Նոյի նշանակեալ չորեքկերպեան տապանագործ օրինակաւ. (Կիւրղ. խչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Չորեքկերպեան

Voir tout