adj.

of four elements.

adj.

τετράστοιχος quatuor elementorum. Որ ինչ անկ է չորից տարերաց եւ տառից.

Որպէս եւ ի նշանակաւ աստուածաբանութեանն՝ ըստ չորեքտարրեանս մաքրութեան մեզ ի ձեռն յոլովից ցուցանի. (Դիոն. երկն.։)