cf. Չոր.

cf. Չոր.

Ցրտին եւ չորին զսա իմանայ հիպոկրատէս. (Մագ. ՟Ծ՟Ը։)

Հուր՝ ջերմին եւ չորին. հող՝ ցրտին եւ չորին։ Հով է եւ չորին. ջերմ է եւ չորին. (Լծ. ածաբ.։ Ոսկիփոր.։ Բժշկարան.։)