s.

aposteme, imposthume, abscess, suppuration, pustule;
— երանաց, bubo.

s.

οὑλή cicatrix σημασία signum ὔδερος aqua intercus ἕκκαυμα adustio κήλη tumor, ulcus. Պաղպաջ. փայլուն այտուց մարմնոյ. եւ Սպի. եւ Կեղ. խոյլ. խաղաւարտ. խարան. նիշ. բշտիկ, ուռ, ուռէցք, ուլ.

Պալար սպիտակ իցէ ի մորթն. եւ մազն նորա ի սպիտակ դարձեալ իցէ, եւ յառողջ եւ ի կենդանի մարմնոյն ի պալար։ Սպւոյ, եւ պալարի, եւ պաղպաջոյ. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 10։ ՟Ժ՟Դ. 56։)

Զպալարս հոգւոյս խածուածոց՝ քահանայապետիդ Քրիստոսի բացի։ Յորժամ լինիցի ի մարմին ուրուք պալար, կամ վէր ինչ այտուցեալ. (Նար. ՟Կ՟Ե։ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37։)

Կոչեցեալ էր երիվարն այն Ցլագլուխ, վասն զի ունէր ի բարձին իւրում պալար այլագոյն՝ զարջառի գլխոյ կերպարանս ունելով. (Պտմ. աղեքս.։)

Մաքրել զդժոխալուաց պալարսն, զոր խառնիճաղանճն բազմութիւն ի նոսա շաղախեալ տպաւորեաց. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Ի բարդութեան նոյնանայ եւ ըստ Պաղպաջունք, որպէս տեսցի ի կարգիս։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պալարակապ

Պալարային

Պալարանամ, ացայ

Պալարաւոր

Voir tout