s.

halter, bridle;
թափել զպակուց or պախուցաթափ լինել, to break from the halters.

s.

φορβέα apistrum. Երասանակ. դանդանաւանդ. պախուրց.

Դնիցե՞ս պախուցս շուրջ զցռկով նորա. (կամ պախուց շուրջ զցռկաւ նորա). (Յոբ. ՟Խ. 2։)

Բուռն հարեալ զպախցոյ ձիոյն՝ գայր ածէր հնազանդեալ զօրութեամբ. (գրեալ էր զպախցքոյ, կամ զպախցոյք) (Պտմ. աղեքս.։)

Երիվարաց թափեալ զպախուցսն՝ վազս առնելով այսր անդր ընթանային. (Ճ. ՟Բ.։)

Արկից ասէ զվարապանակս զցռկով քո. պախուց կամ բերանակապ. (Գէ. ես.։)

Արկցես պախուց ի գլուխդ. (Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Լ՟Ա.։)