adv.

ՊԱԿԱՍ ՊԱԿԱՍԱԲԱՐ. Պակաս գոլով քան զթիւն, կամ քան զարժանն.

Արս չորեքհարիւր լոկ՝ թէ աւելի կամ պակաս՝ ունէր ընդ իւր. (Զենոբ.։)

Յայս հային եւ ոմանք ի նախադրեալ ածականաց. որպէս եւ յայս բան.

Թէոդորոս որդի Ահարոնի, զոր աւան (կամ առանն) կոչէին ըստ իւրեանց լեզուին, զգիրն (հ) պակաս ունելով. (Լաստ. ՟Ժ՟Ե։)

Դու միանգամ դի՛ր զգինն, եւ պակասաբար. (Վրք. հց. ՟Է։)