s.

wanting.

s.

Պակասելն. պակասութիւն. պակսութիւն. գուսուր.

Եթէ հոգեւորականն մեզ մերձ լինիցի, ոչ մի իւիք ի մարմնական պակասմանէն վնաս լինիցի մեզ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 42։)

Աղօթիւք զպակասումն չորրորդ տասինն լցուցէք. (Շար.։)

Ի յարութեանն առանց պակասման յառնեն. (Վրդն. ել.։)

Վասն տկարութեան բնութեանն պակասման։ Ինձ պակասումն իցէ, թէ ի ձէնջ դատեցայց. (Եփր. աւետար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պակասումն պակասմունք
accusatif պակասումն պակասմունս
génitif պակասման պակասմանց
locatif պակասման պակասմունս
datif պակասման պակասմանց
ablatif պակասմանէ պակասմանց
instrumental պակասմամբ պակասմամբք