adj.

impudent, salacious, lascivious, libidinous, lewd, lecherous, licentious, libertine, obscene.

adj.

ՊԱԿՇՈՏ որ եւ ՊԱԿՇՈՏԵԱԼ. գրի եւ ՊԱԳՇՈՏ. (որպէս պակուցեալ եւ ափշեալ շուայտութեամբ, կամ որ պագանէ զօշոտութեամբ) ἁκόλαστος lascivus ἅσωτος luxuriosus. Խենէշ, ցոփ. անառակ. լկտի. վավաշոտ. գէշ աչք տնկօղ .... շփացած, երեսը պատռած, քեղըրթած, առ սըզ, էտէպսիզ.

Զայն որ զարդարի՝ ոչ ոք ի մաքրից գովէ, այլ պակշոտք եւ շռայլք։ Խաչն՝ պակշոտաց ապաշխարութիւն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15. եւ Ոսկ. խչ.։)

Առ պակշոտ յիմարութեան ցոփութեան բարոյիցն. (Ագաթ.։)

cf. ՊԱԿՇՈՏԵԱԼ ի բայն Պակշոտիմ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պակշոտաբար

Պակշոտական

Պակշոտեցուցանեմ, ուցի

Պակշոտիմ, եցայ

Պակշոտութիւն, ութեան

Voir tout