s.

fright, start.

s.

ὅκνος pigritia, ignavia, metus. Պակնուլն, եւ պաղումն սրտի. խրտչելն. վատութիւն. վախ.

Տարորոշի եւ երկիւղ ի վեց. ի պակումն, ի խորշումն, յամօթ, ի հիացումն, ի զարհուրումն, ի տագնապ. եւ է պակումն՝ մածումն արեան եւ ընդարմացումն ոգւոյ, եւ երկիւղ ապառնւոյ ներգործութեան. (Նիւս. բն. ՟Ի։)

Այլ եւ պակումն կրէ, միանգամայն եւ երկրպագէ. (Վրդն. ծն.։)

Մի կերակուր ոմանց բաղձանս բերէ եւ յօժարութիւն, եւ նոյն այլոյ ումեմն հեղձումն եւ պակումն. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պակումն պակմունք
accusatif պակումն պակմունս
génitif պակման պակմանց
locatif պակման պակմունս
datif պակման պակմանց
ablatif պակմանէ պակմանց
instrumental պակմամբ պակմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տապակումն, ման

Voir tout