s.

fear, fright, terror, consternation, stupor, astonishment, stupefaction.

s.

Պակնուլն, եւ Պակուցանելն. ահարկութիւն. երկիւղ.

Առ ի մեղուցելոց պակուցումն. (Խոր. ՟Գ. 24։)

Ցուցին նահատակութիւն՝ ի պակուցումն նմանապէս եւ ի պարտութիւն. (Պիտ.։)

Ընդոստուցանող պակուցումն ի չարէն ի բարի. (Յհ. կթ.։)

Ի քո սպառնալեաց ահիդ պակուցման. (Նար. ՟Ղ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պակուցումն պակուցմունք
accusatif պակուցումն պակուցմունս
génitif պակուցման պակուցմանց
locatif պակուցման պակուցմունս
datif պակուցման պակուցմանց
ablatif պակուցմանէ պակուցմանց
instrumental պակուցմամբ պակուցմամբք