s.

guard, garrison;
guard-house.

s.

φρουρά, προφύλαξ custodia, custodes եւ statio, praesidium. Նոյն ընդ Պահակ, որպէս Պահապան. եւ Տեղի պահպանութեան ամուր.

Դաւիթ եդ յեդոմ պահակապանս յամենայն եդովմայեցիս. (՟Բ. Թագ. ՟Ը. 14։)

Սողէին եւ ելանէին գաղտուկ ըստ պահակապանսն հոռոմոց՝ գիշերայն, քաղել իւրեանց խոտ ի վայրէ, եւ բանջար. (Եւս. պտմ. ՟Գ. 6։)

Թէպէտ դրունք եւ նիգք, եւ պահապանք եւ պահակապանք կայցեն, սակայն մտանէ գող. (Ոսկ. ՟ա. թես. ՟Ա։)