s.

prison, dungeon.

s.

Որպէս յն. φυλακή custodia, carcer. այն է Բանտ.

Դաւիթ զպանդխտութեանն երկարութիւն ողբայր, եւպահանոց (կամ պահպանոց) զսա անուանէր. (Երզն. մտթ.։)