s.

Պաղատելն. պաղատանք.

Ձայն եւ կարդացումն է՝ ջերմագութ սրտի առ Աստուած պաղատումն. (Խոսր.։)

Ի ծուխ պաղատման՝ հօրն եւ Աստուծոյ՝ գրաւ հաշտութեան. (Նար. խչ.։)

Որոյ ոչ զպաղատումն բերելով՝ գայ եւ այլն. (Արծր. ՟Դ. 4։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պաղատումն պաղատմունք
accusatif պաղատումն պաղատմունս
génitif պաղատման պաղատմանց
locatif պաղատման պաղատմունս
datif պաղատման պաղատմանց
ablatif պաղատմանէ պաղատմանց
instrumental պաղատմամբ պաղատմամբք