s.

splendor, brightness.

s.

τηλαύγησις, τηλαυγές, τηλαύγημα splendor, candor. Փայլումն որպէս զպաղպաջոյ. շողշողիւն.

Բորոտութիւն ինչ հոգւոյ, կամ արածոյն նշանակութիւն, կամ պաղպաջման. (Ածաբ. աղք.։)

(Ի չորից գլխաւոր գունոց) բաղկանան երանգք, երփունք, փայլմունք, պաղպաջմունք, եւ այլք զանազանեալք ի միում ենթակայում. (Տօնակ.։)

Եւ հրահոսեալ պաղպաջմամբ՝ դու հնձան լուսափայլ. (Տաղ կոստ. ի փոխումն կուսի.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պաղպաջումն պաղպաջմունք
accusatif պաղպաջումն պաղպաջմունս
génitif պաղպաջման պաղպաջմանց
locatif պաղպաջման պաղպաջմունս
datif պաղպաջման պաղպաջմանց
ablatif պաղպաջմանէ պաղպաջմանց
instrumental պաղպաջմամբ պաղպաջմամբք