s.

shining pimple or eruption;
lustre, glitter, brilliancy.

adj. s.

Փայլիւն, եւ Փայլուն. τηλαυγής, -γές, αὑγάζων praefulgens, splendens, candidum. Բիծ եւ նիշ փայլուն իբրեւ զպաղ, կամ հանգոյն սառին. որպիսի է առաւելապէս սկզբնաւորութիւն բորոտութեանն՝ փայլուն պալարօք ի մարմնի. բշտիկ.

Եթէ լինիցի ի մորթ մարմնոյ իւրոյ նշան սպւոյ, կամ պալար, կամ պաղպաջ։ Ապա թէ պաղպաջն սպիտակ իցէ ի մորթ մարմնոյ նորա եւ այլն։ Սպւոյ, եւ պալարի, եւ պաղպաջոյ. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 2. 4։ ՟Ժ՟Դ. 56։)

Պաղպաջն սպիտակագոյն քերքելոտած. (Վանակ. հց.։)

Գետ քառանիւթեայք՝ պաղպաջ երկնի փայլ ի փայլ. (Նար. տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պաղպաջեմ, եցի

Պաղպաջումն, ման

Պաղպաջուն

Պաղպաջունք

Voir tout