s.

dazzling, hallucination.

s.

Շլացութիւն որպէս յերեսաց փայլակման. բլշակնութիւն, մթագնութիւն. կամ փայլիւն շլացուցիչ.

Ո՛չ ըստ չափոյ երեւեցելոյն, այլ ըստ տեսողացն կուրութիւն գործէ. որպէս ուրեմն պայղակումնն Պօղոսի աչացն։ Զամենայն փառս նորա առ Պօղոս եղելոյ զպայղակմանն ուսի՛ր. որ զպայղակումնն ոչ եբեր, զիա՞րդ զփառսն բերիցէ զանչափս. (Բրս. թղթ.։ 3)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պայղակումն պայղակմունք
accusatif պայղակումն պայղակմունս
génitif պայղակման պայղակմանց
locatif պայղակման պայղակմունս
datif պայղակման պայղակմանց
ablatif պայղակմանէ պայղակմանց
instrumental պայղակմամբ պայղակմամբք