s.

notch of an arrow.

s.

γλυφίς incisura et crena sagittae. Ստորին ճեղքուած եւ փետուր նետի՝ յեցեալն ի լար աղեղան.

Ձախն բուռն հարկանէ զաղեղանէն, իսկ աջն զլարն յինքն ձգէ՝ ընդ նմին ձգելով հանդերձ պայռեօք զնետն, եւ յառաջ կարկառմամբ ձախու ձեռինն առ նպատակն ուղղէ. (Նիւս. երգ.։)