չ.

cf. ՊԱՆԴԽՏԻՄ. παροικέω.

Երթամմ պանդխտանալ՝ ո՛ւր եւ գտանիցեմ։ Եւ սկսաւ պանդխտանալ առ առնն. (Դատ. ՟Ժ՟Է. 9. եւ 11։)

Գնաց այր ի Բեթղեհեմէ Յուդայ՝ պանդխտանալ յագարակին Մովաբայ. (Հռութ. ՟Ա. 1։)

Յանապատ պանդխտանայր. (Յճխ. ՟Ժ՟Գ։)

Ստուգապէս ի խաւարի կեան, որք հանդերձ խորանաւս այսուիկ ի կեանս յայս պանդխտանան. (Նիւս. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պանդխտանամ
դու պանդխտանաս
նա պանդխտանայ
մեք պանդխտանամք
դուք պանդխտանայք
նոքա պանդխտանան
Imparfait
ես պանդխտանայի
դու պանդխտանայիր
նա պանդխտանայր
մեք պանդխտանայաք
դուք պանդխտանայիք
նոքա պանդխտանային
Aoriste
ես պանդխտացայ
դու պանդխտացար
նա պանդխտացաւ
մեք պանդխտացաք
դուք պանդխտացայք
նոքա պանդխտացան
Subjonctif
Présent
ես պանդխտանայցեմ
դու պանդխտանայցես
նա պանդխտանայցէ
մեք պանդխտանայցեմք
դուք պանդխտանայցէք
նոքա պանդխտանայցեն
Aoriste
ես պանդխտացայց
դու պանդխտասցիս
նա պանդխտասցի
մեք պանդխտասցուք
դուք պանդխտասջիք
նոքա պանդխտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պանդխտանար
դուք մի՛ պանդխտանայք
Impératif
դու պանդխտացի՛ր
դուք պանդխտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պանդխտասջի՛ր
դուք պանդխտասջի՛ք