adj.

hare-brained, stupid, silly, foolish.

adj.

ἁνόητος stultus. Անմիտ. յիմար. մորոս. անխելք.

Ո՛վ պանդոյրդ եւ յիմար, զիա՞րդ ի կարեւոր չարեացն ոչ երկեար. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։)

Պանդոյր. (մտակոյր. կամ յիմար. Հին բռ.։)