s.

great thirst.

s.

Արմատ Պասքելոյ. որպէս Պասքումն. ծարաւ սաստիկ. պապակ. տապումն. հէրարէթ.

Զառաւել պասուք ծարաւոյ տարողութեան ընդարձակ մտաց հզօրքն ի ծովածաւալ աղբիւրսն իմաստից դիմեսցեն լնուլ. (Յռջբ. ոսկ. գծ.։)

Հանգո՛ զիս ի ցանկութենէ աստի պասքոյ (կամ ի պարզոյ) ծարաւու. (Մծբ. ՟Դ։)

Ա՛րբ ջուր, զի ահա մեռանիս ի պասքոյդ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)