adj.

bought, suborned.

adj.

Պատրեալ պատառովք սեղանոց եւ կաշառաց.

Բաղակ թագաւոր Մովաբու առաքեաց առ Բաղաամ փաթու, որ ասի պատառապատիր. որ եւ խաբի պատառով կարասւոյ. (Վրդն. թուոց.։)