ն.

եւ չ. cf. ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՏԱԼ.

Հարցեալ՝ թէ որպիսի՞ ինչ է մարդ, զտարբերութիւնն պատասխանեմք, բանական. (Անյաղթ պորփ.։)

Յովբ կրկնեալ պատասխանէ։ Իսկ զի՞նչ արդեօք կրկնեալ պատասխանիցէ. (Իսիւք.։)

Խրոխտով վեսական պատասխանեաց. (Խոր. ՟Գ. 50։)

Ընդարձակ պատասխանեաց աշակերտացն. (Բրսղ. մրկ.)

Պատասխանեցին. (Լմբ. համբ.։ 31)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Համապատասխանեմ, եցի

Voir tout