s.

messenger.

adj.

Տարօղ պատգամաց. կամ հրամանատար ի կողմանէ Աստուծոյ.

Կե՜ր մանր զմատեանդ զայդ՝ պատգամատարդ հրաւիրեալ լինել իսրայէլեանն ազին. (Յհ. իմ. ատ.։ 1)