s.

message, deputation, mission, embassy;
diplomacy.

s.

πρεσβεία legatio ἁποστολή missio. Պատգամաւոր լինելն. հրեշտակութիւն. առաքելութիւն. եւ Ի ձեռն պատգամաց դաշնաւորիլն.

Ոչ գոյ պատգամաւորութիւն յաւուր պատերազմի (այլ ձ. հրեշտակութիւն)։ Պատգամաւորութիւն քո դրախտ նռնենեաց (ա՜յլ ձ. առաքումն). (Ժող. ՟Ը. 8։ Երգ. ՟Դ. 13։)

Ի ձեռն պատգամաւորութեան գալ նոցա ի միաբանութիւն տեսութեան. (Խոր. ՟Ա. 28։)

Հրամանաւ արքունի ի պատգամաւորութիւն խօսէր։ Պատգամաւորութիւն այնուհետեւ երեքին աշխարհքն առ միմեանս առնէին. (Եղիշ. ՟Ե։ Փարպ.։)

Իսկ (Եւս. քր. ՟Բ.)

Սինկղիտիկոսն վճիռ պատգամաւորութեան տալով՝ Տիտոս Աստուած անուանեցաւ. յն. քուարկել։ ψηφίζω decerno, statuo.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատգամաւորութիւն պատգամաւորութիւնք
accusatif պատգամաւորութիւն պատգամաւորութիւնս
génitif պատգամաւորութեան պատգամաւորութեանց
locatif պատգամաւորութեան պատգամաւորութիւնս
datif պատգամաւորութեան պատգամաւորութեանց
ablatif պատգամաւորութենէ պատգամաւորութեանց
instrumental պատգամաւորութեամբ պատգամաւորութեամբք