s.

deputy, messenger;
envoy, courier, delegate, ambassador;
diplomatist;

fig.

minister of God's word, angel, prophet, apostle.

adj. s.

πρέσβυς, ἅγγελος legatus, nuncius πεμφθείς missus. Ունօղ զպատգամ ի կողմանէ ուրուք. հրեշտակ. դեսպան. էլչի.

Ոչ պատգամաւոր ոք, եւ ոչ հրեշտակ։ Դարձան անդրէն պատգամաւորքն ի տուն. (Ես. ՟Կ՟Գ. 9։ Ղկ. ՟Է. 10։)

Հրեշտակ կոչեն գիրք զպատ գամաւոր պատգամաց. (Սեբեր. ՟Գ։)

Պատգամաւորս յղեցին առ մարզպան աշխարհին։ Ի բաց դարձուցեալ Հայկայ զպատգամաւորսն Բէլայ՝ խստութեամբ պատասխանեաց. (Եղիշ. ՟Է։ Խոր. ՟Ա. 10։)

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ ԼԻՆԵԼ. Բերել զպատգամ, զլուր. հապէր վէրմէք.

Վըտակ առ վտակ պատգամաւոր լինէր. (Տաղ մկրտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատգամաւոր պատգամաւորք
accusatif պատգամաւոր պատգամաւորս
génitif պատգամաւորի պատգամաւորաց
locatif պատգամաւորի պատգամաւորս
datif պատգամաւորի պատգամաւորաց
ablatif պատգամաւորէ պատգամաւորաց
instrumental պատգամաւորաւ պատգամաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պատգամաւորեմ, եցի

Պատգամաւորիմ, եցայ

Պատգամաւոր լինիմ

Պատգամաւորութիւն, ութեան

Voir tout