adj.

warlike, martial;
— հրահանգք, martial exercises.

adj.

πολεμικός bellicus. Որ ինչ անկ է պատերազմի.

Վառեալք պատերազմական զինու։ Կորեան անօթքն պատերազմականք։ Ամենայն պատերազմական գործեօք. (Դտ. ՟Ժ՟Ը. 16. 17։ ՟Բ. Թագ. ՟Ա. 27։ ՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Բ. 37։)

Ոչ եւս ստացեալ էին նաւս պատերազմականս. (Պղատ. օրին. ՟Դ։)

Հուր օտար եւ պատերազմական. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Ըստ պատերազմական կարգին զքաջաց արանց զյիշատակարանս երկրորդէր. (Եղիշ. ՟Ե։)

Զպատերազմական իրէ։ Առեալ ի ձեռն զպատերազմականս գործ։ Զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս. (եւ այլն. Պիտ.։)

ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ. Պատերազմօղ. ոսոխ. բանսարկու.

Զքաջի նահատակին Յոբայ՝ յառաջ քան զպատերազմել՝ առաջի պատերազմականին յօրինէ զգովութիւն. (Կորիւն.։)