s.

որ եւ ՊԱՏԸՆՋԱՆ, ՊԱՏԸՆՃԱՆ. melongena. իտ. melenzana. Պտուղ յայտնի բուսոյ, որ եւ թ. պատլիճան, պատինճան. որոյ լաւն ազգի ազգի լինի ի բերիա։ Նոյնպէս կոչի եւ պտուղ ինչ ծառոյ ի հնդիկս, որ ըստ այլոց Անպ, անապ, ամպաճ.

Անապ. ( էնէպ ). ինքն պատինճանն է. (Բժշկարան.։)

Մեղրապոպն, որ է ձմերուկն, եւ կամ պատընջան. (Վրդն. թուոց.։)

Կաղամբն, պատընճանն. (Մխ. բժիշկ.։)