s.

fit vessel;
quiver, case for arrows.

s.

βελοθήκη (նետադարան կամ փքնադարան), φαρέτρα pharetra. որ եւ ՊԱՏԿԱՆ ԴԱՐԱՆ. (որպէս թէ յարմար դրարան) սեպհականեալ անուն կապարճից՝ ուր դնին նետք. թիրքէշ, թիրտան.

Ելից զնա իբրեւ զպատկանդարան՝ դեղեալ նետիւք. (Եղիշ. ՟Ա։)

Զոր զատաբար առեալ. (Արծր. ՟Գ. 5), այսպէս երկրորդէ.

Իբրեւ զպատշաճ դարան՝ դեղեալ նետիւք։ ընդհանուր նշանակութեամբ առեալ զդարանն՝ ասաց.

Որպէս եւ (Սկեւռ. աղ.)

Ընդ պատկան մտեալ դարանաւ իմաստնոյն ի գազանս, ընդ նմա խօսէր (այսինքն սատանայ ի բերանոյ օձին ընդ Եւայի)։

Բայց բարդութեամբ լինի ստէպ եւ մի բառ. որպէս,

Ի խորհրդական պատկանդարանէ անտի նետիւք իւրովք խոցոտէ զվիշապն. (Եւագր. ՟Ժ։)

Ոչ նետ ի պատկանդարանաց ի կիր արկանեմ. (Ճ. ՟Ա.։)

Զնետս սրեալս ի պատկանդարանէն ձգել ի տէրն յուսացաւ. (Լմբ. ստիպ.։)

Ի չար պատկանդարանէ մախանացն նախանձու ձգէին ի նա զնետս հայհոյութեան. (Վրդն. ծն.։)

Սատաանայ, եւ օձն՝ պատկանդարան նետից նորա. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատկանդարան պատկանդարանք
accusatif պատկանդարան պատկանդարանս
génitif պատկանդարանի պատկանդարանաց
locatif պատկանդարանի պատկանդարանս
datif պատկանդարանի պատկանդարանաց
ablatif պատկանդարանէ պատկանդարանաց
instrumental պատկանդարանաւ պատկանդարանաւք