s.

conformity, resemblance likeness.

s.

Պատկերակիցն գոլ. կերպարանկցութիւն.

Չեն նման երեսք երեսաց ... ունելով ի պատկերակցութիւնն՝ զորակութեան սեռին օտարութիւն, ի խաղաղութեան եմք. (Լմբ. առակ.։)

Ընդէ՞ր երեսացն ասէ փրկիչ (Դաւիթ), եւ ոչ զայլ մարմինն ակնարկէ. ասա՜ զպատկերակցութիւն ասէ, զի պատկերակցութեամբն պատուեաց Աստուած զմարդն. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատկերակցութիւն պատկերակցութիւնք
accusatif պատկերակցութիւն պատկերակցութիւնս
génitif պատկերակցութեան պատկերակցութեանց
locatif պատկերակցութեան պատկերակցութիւնս
datif պատկերակցութեան պատկերակցութեանց
ablatif պատկերակցութենէ պատկերակցութեանց
instrumental պատկերակցութեամբ պատկերակցութեամբք