s.

iconolater;
idolater.

adj.

Պաշտօնեայ պատկերաց դից. կռապաշտ.

Զպատկերասէրսն եւ զպատկերապաշտսն. (Ագաթ.։)

Եւ եւս՝ Այն որ նիւթապէս բերի ի պաշտել զսուրբ պատկերս՝ առանց յարգելոյ զբուն սուրբսն.

Ոչ զսրբոցն պատիւ կամիմ փոքրկացուցանել, այլ զոմանց պատկերապաշտաց չար վնասամտութիւն եւ սխալանս կամիմ զգաստացուցանել. (Սարկ. պատկ.։)

Ոչ նիւթապաշտ եւ պատկերապաշտ լինել (ի պատուելն զպատկերս սրբոց). (Սարկ. հանգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պատկերապաշտութիւն, ութեան

Voir tout