adj.

fond of images;

fig.

idolatrous;

s.

amateur of pictures.

adj.

Սիրօղ զպատկերս դից, այսինքն զկուռս.

Զի զպատկերագործսն եւ զպատկերասէրսն եւ զպատկերապաշտսն՝ յիւր պատկեր աստուածութեանն հնազանդեցուսցէ. (Ագաթ.։)