s.

striking resemblance;
fancy, imagination.

s.

Պատկերիլն, պատկերանալն. պատկեր. նմանութիւն. կերպաձեւութիւն. եւ Երեւակայութիւն.

Զսուրբ եկեղեցի զպատկերումն եւ զտպաւորութիւն Աստուծոյ բերել ասէր երանելի ծերն։ Մոռացմամբ աներեւութացուցանել զտպաւորութիւնսն եւ զպատկերմունս։ Որով ամենայն հիւթականն պատկերմունք առ ի յանձնէն արտահալածին. (Մաքս. եկեղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատկերումն պատկերմունք
accusatif պատկերումն պատկերմունս
génitif պատկերման պատկերմանց
locatif պատկերման պատկերմունս
datif պատկերման պատկերմանց
ablatif պատկերմանէ պատկերմանց
instrumental պատկերմամբ պատկերմամբք