s.

etiology, reasoning.

s.

αἱτιολογία causae redditio, ratio, caussalis particula. Պատճառական բան, բառ նշանակ պատճառի.

Զի յայտնի լիցին ... ասեն ոմանք՝ եթէ այդ ոչ է պատճառաբանութիւն։ Զի գիրն լցցի, եւ այլն. Առանձին է այս օրինակ գրոց, իբրեւ զպատճառաբանութիւն դնելով զպատահմունս, որ յարտաքս ելմանէն (այսինքն յելից իրացն). (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 10. եւ 35։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատճառաբանութիւն պատճառաբանութիւնք
accusatif պատճառաբանութիւն պատճառաբանութիւնս
génitif պատճառաբանութեան պատճառաբանութեանց
locatif պատճառաբանութեան պատճառաբանութիւնս
datif պատճառաբանութեան պատճառաբանութեանց
ablatif պատճառաբանութենէ պատճառաբանութեանց
instrumental պատճառաբանութեամբ պատճառաբանութեամբք