adj.

seeking pretexts or subterfuges.

adj.

Որ խնդրէ պատճառանս. պատճառասէր. հնարիմաց.

Առ ի հատանելոյ զպատճառն պատճառախնդրացն. (Եզնիկ.։)

Կարծէին լինել կարող ըստ պատճառախնդիր խորհելոցն զերծանել խաբէութեամբ. (Փարպ.։)