s.

historiography, history.

s.

ἰστοριογραφία, ἰστορία historia. Գրութիւն պատմութեանց, պատմագրելն. եւ Պատմութիւն գրեալ.

Հի՞մ եւ զգործեցեալսն ի Քրիստոսէ պատմագրութեամբ մեզ ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Բազումս ի ձեռն սակաւուց պատմէ պատմագրութիւնն, Նիւս. (կազմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատմագրութիւն պատմագրութիւնք
accusatif պատմագրութիւն պատմագրութիւնս
génitif պատմագրութեան պատմագրութեանց
locatif պատմագրութեան պատմագրութիւնս
datif պատմագրութեան պատմագրութեանց
ablatif պատմագրութենէ պատմագրութեանց
instrumental պատմագրութեամբ պատմագրութեամբք