adv.

ambitiously;
vainly;
honourably, generously, obligingly.

adv.

φιλοτίμως honorifice, comiter, liberaliter, humaniter, alacriter. Պատուասիրելով, մեծարելով.

Իբրեւ որդիք հարազատք պատուասիրաբար՝ խնդութեամբ հարց եւ մարց (ըստ մարմնոյ եւ ըստ հոգւոյ՝) պաշտօն մատուցանեն. (Փիլ. տեսական.։)

Առնել քեզ պատուասիրաբար զխրախճանութիւնս. (Պղատ. տիմ.։)

Մերձ դնեմ զբանս բարւոք ձեզ կոչեցելոցդ (ի հոգեւոր սեղան) առատապէս եւ պատուասիրաբար. (Ածաբ. ծն.։)

Ծամէ իբրեւ զկերակուր հոգեւոր դնել պատուասիրաբար առաջի լոսաղաց. (Շ. հրեշտ.։)

Պատուասիրաբար առատութեան սեղանոյ հաղորդեցուցանելով. (Երզն. մտթ.։)

Առընկալեալ ի նմանէ պատուասիրաբար։ Պատուասիրաբար եւ բարւոքապէս ընկալեալ։ Պատուեցայ պատուասիրաբար յոստիկանէն. (Յհ. կթ.։)

Պատուասիրաբար ընդունէր անդ յիւր բնակարանն. (Վրք. սեղբ.։)