s.

winding, wrapping up;
shrouding.

s.

Պատիլն զիւիք.

Շրջան իմն առնուն ի միասին գնալով՝ պատմամբ զիրերօք. (Սարկ. շարժ.։)

ՊԱՏՈՒՄՆ. պատանումն. դիապատութիւն պատնելը.

Ոչ ինչ առնեն փոյթ առ պատումն մարմնոյն. այլ դիապատուի համարին զվարս հրաշալիս եւ առաքինիս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 39։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատումն պատմունք
accusatif պատումն պատմունս
génitif պատման պատմանց
locatif պատման պատմունս
datif պատման պատմանց
ablatif պատմանէ պատմանց
instrumental պատմամբ պատմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շրջապատումն, ման

Պարպատումն, ման

Voir tout