s.

gift, donation.

s.

Պարգեւատու լինելն. առատաձեռնութիւն.

Խոնարհեաց ի սոյն ժամու պարգեւատութեանս՝ ընդունել զաղաչանս մեր. (Խոսր.։)

Զաստուած պարտական առնէ գովութիւն, եւ յորդորէ ի պարգեւատուութիւն. (Ի գիրս խոսր.։)

Զառ ի ստորեւս ամենայն լնլով շնորհաբաշխ պարգեւատուութեամբ. (Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարգեւատուութիւն պարգեւատուութիւնք
accusatif պարգեւատուութիւն պարգեւատուութիւնս
génitif պարգեւատուութեան պարգեւատուութեանց
locatif պարգեւատուութեան պարգեւատուութիւնս
datif պարգեւատուութեան պարգեւատուութեանց
ablatif պարգեւատուութենէ պարգեւատուութեանց
instrumental պարգեւատուութեամբ պարգեւատուութեամբք