s.

ephor;
— տրովացի, Paris.

s.

ἕφορος ephorus, inspector, praeses. Տեսուչ. ոստիկան. վերակացու. եւ Դէտ.

Նախ ի զակեդմոնիա եկաց պարէտ։ Քիղոն յեօթանց իմաստնոցն՝ պարէտ զակեդմոնացւոց եղեւ. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Ի վերայ մանկանց եկեղեցւոյ՝ հատուք ոմանք եւ գողակիցք գողոց կացին առ մեօք շահապք եւ պարետք. (Սարկ. քհ.։)

Աթոռըն վեհից՝ հայոց պարետից փրկին ի վտանգից. (Գանձ.։)

Կացեալ պարէտ բարձր ի դիտի, դահագըլուխ՝ յայսմ աշխարհի (մետրապօլիտ սիւնեաց). (Ուռպ. ողբ.։)

Իմաստունն առաքինութեամբ վարի պարիտաւ եւ հրեշտակաւ իրաց. (Փիլ. լին. ՟Բ. 40։)

Ուր ի (Լծ.) գրի.

Վերատեսուչ է պարէտն։ Պարէտ տեսուչ թարգմանի ։

Յորոց առեալ դնի եւ ի (Հին բռ.)

Պարէտ. տեսուչ կամ ազդարար ։

Տէր աստուած եղիայի ափփով. ափփովն պարետ է. (Կիւրղ. թագ.։)

Իսկ (Մագ. յիշ.) ոտ. խչ.

Պարետ տրովացի է յատուկ անունն Պարիս։