adj.

Parthian.

s.

παρθικός parthicus. Սեպհական պարթեւաց. եւ Պարթեւազն.

Զբնակութիւն պարթեւական՝ զձեր սեպհական պահլաւն ի ձեզ դարձուցից. (Ագաթ.։)

Ի պարթեւական մեղապարտ ազգէն. (Շար. այսինքն՝ տանէն անակայ սպանողին խոսրովու։)

Պարթեւական տեսանողին. (Շար. այն է սուրբն սահակ Պարթեւ։)